ÁVF

1. § Alapvető rendelkezések

A szerződést a CLEANTEC hygiene technology gmbh-vel (a továbbiakban: eladó) kötik. A következő szerződéses feltételek vonatkoznak az eladó és az adott vevő között létrejött összes szerződésre, amelyeket kifejezetten elismernek a megrendeléssel.

2. § A szerződés megkötése

Az eladó internetes termékajánlatai nem kötelező érvényű ajánlatot jelentenek az adásvételi szerződés megkötésére, hanem meghívást a megrendelés leadására (vevői vételi ajánlat). Az online boltrendszeren keresztül történő vásárláskor vegye figyelembe: A megvásárolni kívánt árukat a "kosárban" tárolja. A navigációs sáv megfelelő gombjának felhasználásával az ügyfél bármikor előhívhatja a "bevásárlókosarat", és ott bármikor változtathat. A megrendelőlap lekérése után megadja a személyes adatokat, valamint a fizetési és szállítási feltételeket. A megrendelés leadása előtt az ügyfélnek lehetősége van az összes részlet újbóli ellenőrzésére, megváltoztatására (az internetböngésző "vissza" funkcióján keresztül is) vagy a vásárlás lemondására. A megrendelés elküldésével a megfelelő gombra kattintva az ügyfél kötelező ajánlatot nyújt be a szolgáltatóhoz. Az ügyfél először automatikus e-mailt kap a megrendelésének átvételéről, amely még nem jelenti a szerződéskötést. Az ajánlat elfogadása (és így a szerződés megkötése) minden esetben szöveges visszaigazolással történik, amelyben a megrendelés feldolgozását vagy az áru átadását az ügyfélnek vagy az áru elküldésével megerősítik. Ha az ügyfél 7 munkanapon belül nem kapott megrendelés-visszaigazolást vagy értesítést a szállításról, vagy nem érkezett áru, akkor már nem köteles tartani magát a megrendeléshez. Ebben az esetben a már nyújtott szolgáltatásokat azonnal megtérítik. A szerződés nyelve kizárólag német. A szerződés szövegét (megrendelési adatokat és feltételeket) az eladó menti.

3. § Árak, szállítási költségek

A vonatkozó ajánlatokban feltüntetett árak a végső árakat képviselik, tartalmazzák az összes árkomponenst, beleértve az összes adót is. Előfordulhat, hogy a határokon átnyúló szállításokért csak egyedi adókat (pl. Közösségen belüli beszerzés esetén) és / vagy más adókat (pl. vámokat) kell fizetnie, de nem az eladónak, hanem a vámnak vagy az adónak illetékes hatóságok. A felmerült szállítási költségeket a vételár nem tartalmazza, azokat a „Fizetési és szállítási feltételek” oldalon lehet lehívni, a megrendelés során külön feltüntetni, és ezen felül Önnek kell viselnie.

4. § Fizetési és szállítási feltételek

A fizetési és szállítási feltételek a navigáció azonos nevű gombja alatt találhatók. A szállítás és a kiszállítás a vevő felelősségére történik. A számlázás e-mailben történik. Részletvásárlás esetén a vevő vállalja, hogy felhatalmazza az eladót a havi törlesztőrészletek beszedésére vagy a vételár törlesztőrészleteinek kifizetésére állandó beszedési megbízást bocsát ki. Ha a számlán lévő elégtelen forrás miatt a bank az összegyűjtött vagy átutalt vételárrészleteket terhelhető fordított könyveléssel hajtja végre, a vevő köteles ettől ártalmatlannak tartani az eladót. Az fizetési emlékeztető és az átvétel költségei a vevő számlájához tartoznak.

5. § Garancia

Csak az eladó saját adatai és a gyártó termékleírása minősül elfogadottnak az áruk minőségi elismerésének. A vevő köteles az árut haladéktalanul, a minőségi és mennyiségi eltérésekre vonatkozóan a szükséges gondossággal megvizsgálni, a nyilvánvaló hibákról pedig az áru átvételétől számított 7 napon belül írásban értesíteni az eladót. Ez vonatkozik a később felfedezett rejtett hibákra is. A vizsgálati és értesítési kötelezettség megszegése esetén a garancia érvényesítése és a kártérítési igény kizárt. Hibák esetén az eladó garanciát vállal javítással vagy csereszállítással, az általa választott módon. A jótállási idő a szállítRs napjától számított egy év.

6. § Részletvásárlás, kockázatviselés és a tulajdonjog megtartása

Az áruk a teljes vételár kifizetéséig az eladó tulajdonában maradnak. A vevőnek meg kell akadályoznia, hogy a vásárlás tárgyához harmadik felek hozzáférhessenek a vételár teljes kiegyenlítéséig, valamint a vagyonát érintő végrehajtási vagy fizetésképtelenségi eljárást nyilvánosságra kell hoznia, és haladéktalanul értesítenie kell az eladót. Részvásárlás esetén a vevő viseli a vásárlás tárgyának károsodásának és véletlen elvesztésének kockázatát. A vevőnek a saját költségén kellően biztosítottnak kell lennie minden általában biztosítható és biztosítandó kockázat ellen, és a biztosítási kötvényt az eladó javára kell vinkulálnia. A törlesztőrészletek minden hónap 1. napján esedékesek. Ha két részlet késedelmes, a teljes fennmaradó vételár azonnal fizetendő. A vevőnek joga van a részletfizetési (bérleti) adásvételi szerződést bármikor korán felmondani ("softstorno"), és az árut idő előtt megvásárolni. Ebben az esetben a fennmaradó vételár azonnal fizetendő. A már kifizetett vételár törlesztőrészleteket a teljes vételárral ellentételezik. A bérleti szerződés felmondása kizárt. A vevő általi "softstorno" alkalmazásával a megállapodás szerinti szolgáltatási szerződés anélkül jár le, hogy felmondási értesítést igényelne.

7. § A felelősség korlátozása

A késedelem, a teljesítés lehetetlensége, a szerződéses és jogi kötelezettségek megszegése, a szerződés megkötése során elkövetett gondatlanság és a szerződésen kívüli felelősség, ideértve a közvetett vagy következményes károkat is, miatti kártérítési igényeket kizártak, kivéve, ha a kárt az eladó vagy a neki betudható személyek súlyos gondatlan vagy szándékos cselekedete okozta. A jogalaptól függetlenül az eladó felelőssége a szállítási ár háromszorosáig korlátozódik. A technika jelenlegi állása szerint az interneten keresztüli adatkommunikációval nem garantálható, hogy hibamentes és / vagy folyamatosan elérhető legyen. Az eladó nem felelős a weboldal és az ott kínált szolgáltatások folyamatos vagy zavartalan elérhetőségéért. Az adásvételi szerződés megtámadásának joga hibák vagy több mint felének rövidítése miatt szintén kizárt.

8. § Tesztmegállapodás

Azoknál a cikkeknél, amelyeket az eladó (tesztelés céljából) ingyen és korlátozott időre bocsát a vevő (tesztelő) rendelkezésére, mind a garancia, mind a kártérítés teljesen ki van zárva. A visszaküldés költségeit a tesztelő viseli. Azon minta- és kölcsön (teszt) tárgyak esetében, amelyeket a tesztelő az eredeti csomagolásában, beleértve az összes alkatrészt, szállítási költséget viselve és értékesíthető állapotú megtisztított állapotban nem adja vissza az eladónak a megállapodott időtartamon belül, a megvételi szerződést kötelezőnek kell tekinteni.

9. § A joghatóság és a jog megválasztása

A szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetetten eredő összes jogvita kizárólagos joghatósága Bécs. Az osztrák törvények minden vitára vonatkoznak, kivéve az ENSZ adásvételi törvényét.

10. § Költségek és díjak

A jelen szerződés megkötéséből eredő jogügyleti díjat a vevő viseli. A szerződéses viszony kapcsán felmerülő egyéb adókat, illetékeket és díjakat - még akkor is, ha az eladónak előírják - a vevőnek kell megfizetnie.

11. § Egyéb rendelkezések

Az eladó bármikor jogosult információkat kérni a vevőtől a gazdasági helyzetével kapcsolatban, vagy harmadik felektől szerezhet ilyen információkat. A vevő beleegyezik abba, hogy a jelen szerződéses viszony keretein belül az adatokat automatizálás segítségével dolgozzák fel, és - különösen a hitelező védelme érdekében - továbbítsák. A vevő nem jogosult ellenkérelmekkel ellentételezni az eladó jelen szerződésből eredő követeléseit. Az eladó nyilatkozatait jogszerűen el lehet küldeni a vevőnek annak utolsó ismert címére. Ha a vevő kifejezetten nem emel kifogást, beleegyezik a reklám és hírlevelek küldésébe. A szerződés módosítása és kiegészítése - ideértve az írásbeli formáról való lemondásról szóló megállapodást is - csak akkor lép hatályba, ha írásban történik. A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek eredménytelensége vagy eredménytelensége esetén a szerződés hatályban marad.

12. § Hatálya

Szállításaink és ajánlataink kizárólag ezen feltételek és a termékeinkre vonatkozó szállítási előírások alapján történnek. Eltérő megállapodás hiányában ezek a feltételek a jövőbeni üzleti kapcsolatokra is érvényesek. Az ajánlattal ezeket a feltételeket elfogadottnak tekintjük. A vevő ellenigazolásait a saját eltérő üzleti vagy vásárlási feltételeire hivatkozva elutasítjuk. A feltételek és kiegészítések csak írásbeli megerősítéssel lépnek hatályba.