Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

CLEANTEC hygiene technology gmbh („CLEANTEC“) chrání osobní údaje uživatelů svých webových stránek na adrese store.dysonairblade.eu („webové stránky“) s velkou péčí. Osobní údaje, které nám poskytnete, shromažďujeme, zpracováváme a používáme výhradně v souladu s příslušnými předpisy o ochraně údajů. Následující informace Vás informují o tom, jaké osobní údaje se shromažďují při používání webových stránek, jak, za jakým účelem, kde a kým jsou zpracovávány a používány. Zde také zjistíte, jak můžete zobrazit uložené osobní údaje a nechat je smazat.

Tato politika ochrany osobních údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů v rámci používání webovách stránek třetích stran na internetu, které navštívíte prostřednictvím hypertextových odkazů na webových stránkách společnosti CLEANTEC.

 

Platné zákony

CLEANTEC shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně dat ve Spolkové Republice Německo, zejména, v souladu s ustanoveními Spolkového zákona o ochraně dat (BDSG).

 

Sběr dat

Webové stránky Sběr dat
Web můžete navštívit kdykoli bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Můžete se tedy kdykoli rozhodnout, zda nám chcete poskytnout své osobní údaje.

Pokud však využijete možnosti nabízené na webových stránkách k vyžádání informací, kontaktování společnosti CLEANTEC, účasti v soutěžích nebo průzkumech, registraci pětileté záruky nebo objednávek ve webovém obchodě CLEANTEC, musíte poskytnout osobní údaje. Těmito údaji jsou Vaše jméno a příjmení, Vaše adresa (ulice, číslo domu, město, země), Vaše telefonní číslo a Vaše e-mailová adresa. U dat se jedná o takzvaná inventární data vzniklého právního vztahu. Pokud využijete výše popsané možnosti, osobní údaje se uloží společně s IP adresou, která vám byla přidělena, typem Vašeho prohlížeče a Vaší doby přístupu. Vaše osobní údaje shromažďujeme, používáme a zpracováváme pouze tehdy, pokud jste k tomu dali výslovný souhlas.Použití údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat a ukládat pouze pro účely, které jsou nezbytné pro zpracování objednávek a poptávky služeb. V případě objednávkových procesů jsou údaje využívány k zajištění správného doručení zásilky a v případě nedostupnosti jednotlivých položek možnost kontaktovat Vás písemně a/nebo telefonicky ohledně informací o dodací situaci a předávacích procesech. V případě poptávek servisu a registrací záruk se Vaše data používají k tomu, abychom mohli lépe a rychleji reagovat na Váš požadavek, pokud navážete kontakt. Kromě toho budete kontaktováni pouze s aktuální informace, produkty a službami od společnosti CLEANTEC jen, pokud jste výslovně souhlasili s přijímáním předem zmíněných informací (viz položka „Newsletter“ v registrované členské oblasti „zákaznický účet“).

Uložené osobní údaje budou společností CLEANTEC vymazány, pokud již CLEANTEC nepotřebuje údaje pro účely, pro které byly uloženy, nebo pokud si přejete jejich vymazání. Místo vymazání jsou údaje blokovány v případech stanovených zákonem (doby uchovávání, oprávněné zájmy subjektu údajů, vyloučení vymazání z důvodu typu úložiště).

Pokud nám v rámci průzkumu poskytnete osobní údaje, budou Vaše údaje před vyhodnocením anonymizovány. CLEANTEC vyhodnotí Vaše informace pro analýzu spotřebních návyků a také zaznamená trendy a těžiště vývoje trhu. Tyto informace potřebujeme, abychom mohli dělat lepší obchodní rozhodnutí a zlepšovat náš výkon.

Vytvoření zákaznického profilu, poskytování informací o dalších produktech nebo službách, které by Vás mohly zajímat v souvislosti s marketingem, nebo k zasílání našeho e-mailového zpravodaje, bude použito pouze v případě, že jste k tomu dali souhlas. Účel, rozsah a dobu používání, jakož i mazání shromážděných a uložených údajů si určujete sami.

Třetí strany nemají přístup k Vašim osobním údajům, jen pokud jsou v rámci zpracování objednávek webového obchodu činní pro společnost CLEANTEC jako tzv. zpracovatelé údajů. Dále nebudeme nikomu prozrazovat Vaše jméno, e-mailovou adresu ani jiné kontaktní informace. K tomu dochází, pak pouze pokud jste k tomu předem výslovně vyjádřili souhlas.

 

Použití dat

Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a ukládány pro účely, které jsou nutné pro zpracování objednávek a poptávek služeb. V případě objednávkových procesů jsou údaje využívány k zajištění správného doručení zásilky a v případě nedostupnosti jednotlivých položek možnosti kontaktovat Vás písemně a/nebo telefonicky ohledně informací o dodací situaci a zasílacím procesům. V případě poptávek servisu a registrací záruk slouží Vaše data k tomu, abychom mohli lépe a rychleji reagovat na váš požadavek, pokud navážete kontakt. Kromě toho budete kontaktováni s aktuálními informacemi, produkty a službami od společnosti CLEANTEC pouze, pokud jste výslovně souhlasili s přijímáním předem zmíněných informací (viz položka „Newsletter“ v registrované členské oblasti „zákaznický účet“).

Uložené osobní údaje budou společností CLEANTEC vymazány, pokud již CLEANTEC nepotřebuje údaje pro účely, pro které byly uloženy, nebo pokud si přejete jejich vymazání. Namísto vymazání jsou údaje blokovány v případech stanovených zákonem (doby uchovávání, oprávněné zájmy subjektu, vyloučení vymazání z důvodu typu úložiště).

Pokud nám v rámci průzkumu poskytnete osobní údaje, budou Vaše údaje před vyhodnocením anonymizovány. CLEANTEC vyhodnotí Vaše informace pro analýzu spotřebních návyků a také zaznamená trendy a těžiště vývoje trhu. Tyto informace potřebujeme, abychom mohli dělat lepší obchodní rozhodnutí a zlepšovat náš výkon.

K vytvoření zákaznického profilu, k poskytování informací o dalších produktech nebo službách, které by vás mohly zajímat v souvislosti s marketingem, nebo k zasílání našeho e-mailového zpravodaje, bude použito pouze v případě, že jste k tomu dali souhlas. Účel, rozsah a dobu používání, jakož i mazání shromážděných a uložených údajů si určujete sami.

Třetí strany nemají přístup k Vašim osobním údajům, jen pokud v rámci zpracování objednávek webového obchodu jednají pro společnost CLEANTEC jako tzv. zpracovatelé údajů. Dále nebudeme nikomu prozrazovat Vaše jméno, e-mailovou adresu nebo jiné kontaktní informace. K tomu dochází pouze, pokud jste k tomu předem výslovně vyjádřili souhlas.

 

Vysvětlení

Podle Spolkového zákona o ochraně údajů máte právo kdykoliv získat informace o údajích uložených o Vaší osobě a účelu uchovávání těchto údajů. K tomu zašlete žádost na webmaster@cleantec.eu

 

Odvolání Vašeho souhlasu

Jakýkoli souhlas, který jste dali společnosti CLEANTEC s ukládáním, používáním, zpracováním a zveřejněním Vašich osobních údajů, lze kdykoli odvolat. Vše, co musíte udělat, je zaslat dopis pověřenci pro ochranu údajů společnosti CLEANTEC hygiene technology gmbh, právní oddělení, Maximilianstrasse 13, 80539 Mnichov, Německo, e-mail na datenschutz@cleantec.eu
nebo sami můžete upravit nastavení svého účtu na webové stránce. Tímto procesem budou z databáze odstraněny veškeré osobní údaje, pokud jejich smazání nezabrání povinné právní předpisy. V takovém případě budou osobní údaje blokovány.  

 

Soubory cookie

Pro snazší používání webových stránek používá CLEANTEC soubory cookie. Cookies jsou malé informace, které Váš prohlížeč ukládá na pevný disk Vašeho počítače a které jsou užitečné pro používání našich webových stránek. V souvislosti s používáním souborů cookie nejsou shromažďovány, ukládány ani porovnávány žádné osobní údaje.

Cookies používáme pouze z praktických důvodů a neukládáme do nich žádné důvěrné informace. Cookies jsou generovány automaticky prostředím webového serveru. Cookies uložené ve Vašem počítači můžete kdykoli odstranit odstraněním dočasných internetových souborů (lišta prohlížeče Extras-Internet optionen). Kliknutím sem zobrazíte informace o zásadách používání souborů cookie společnosti CLEANTEC.

 

Zabezpečení dat

Web je vybaven bezpečnostními mechanismy k ochraně námi spravovaných informací, před ztrátou, zneužitím a změnami.

CLEANTEC jmenoval interně pověřence pro ochranu údajů.

 

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o Vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Pokud je na tomto webu aktivována anonymizace IP, bude Vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá adresa IP bude přenesena pouze na server Google v USA a tam bude ve výjimečných případech zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používání internetu, které váš prohlížeč přenáší jako součást. IP adresa, ketra je v rámci Google Analytics Vaším prohlížečem předána, není sloučena s jinými údaji Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s Vaším používáním webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a instalací: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Další informace o Google Analytics a ochraně údajů jsou k dispozici na adrese

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de nebo http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Na našem webu byla služba Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp ();“, takže vaše IP adresa je zaznamenána pouze v anonymizované podobě.

Kliknutím sem zobrazíte informace o zásadách používání souborů cookie CLEANTEC.

 

Zodpovědné místo

Subjektem odpovědným za shromažďování, zpracování a použití na webových stránkách je CLEANTEC.

 

Kontakt

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně našich zásad ochrany osobních údajů, nebo technické funkce tohoto webu, pak prosím kontaktujte: Datenschutz@cleantec.eu

čeština